Vad gäller vid omflyttningar inom fabriken?

2004-12-10
Vad gäller vid omflyttningar inom fabriken?

För cirka ett år sedan sa företaget upp alla avtal och all praxis som har att göra med in- och utlåning, tillsättande av interna tjänster, osv.

En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för att se över ett nytt regelverk. Arbetet har legat i träda sedan en tid. Nu är frågan aktiverad. Företaget vill emellertid inte ha någon ny överenskommelse.

Klubbstyrelsen anser att det finns ett behov av lokala riktlinjer kring omplaceringar, in- och utlåningar, osv. Tanken med en sådan överenskommelse är att det ska finnas ett regelverk som gör det lättare och att tjänster inte tillsätts av godtycke eller dåligt underbyggda beslut.

Vad det handlar om är att bli överens om rutiner och en förhandlingsordning. Exempel på detta är: när ska information ske och till vem, måste företaget förhandla vid olika typer av in- och utlåningar, vad gäller vid tillfälliga rehabplaceringar, osv.

Fördelarna med en lokal överenskommelse är att Medbestämmandelagen konkretiseras utifrån lokala förutsättningar. Vid den senaste förhandlingen sa företaget emellertid Nej till att träffa en lokal överenskommelse. Nu kommer dessa förhandlingar istället att ske med MBL som utgångspunkt.

Med stor sannolikhet kommer det att bli en långsammare och trögare förhandlingsprocess eftersom MBL inte innehåller detaljer och dessa måste definieras och redas ut från gång till gång.

Förhandlingskommittén
JOC