Vägs ände…..

2004-10-07
Företagets uppsägning av lönesystemet skedde för två år sedan. Sedan dess har det pågått ett arbete med att ta fram ett nytt lönesystem. Det har dragit ut på tiden. Företaget vill nu slänga de viktiga riktlinjerna för arbetet. Då är vi vid vägs ände.


Motivet för uppsägningen från företagets sida var kort och gott: Metallarna på Umeverken har för höga löner! Med en sådan inställning från företaget försvåras arbetet med att ta fram ett nytt lönesystem. Förutom att vilja sänka vårt relativa löneläge tycks företaget drivas av en stark övertygelse om att ett systemskifte ska genomföras och det påverkar också deras syn på partsrelationerna.

En fråga som varit aktuell under hela tiden har varit: Vad händer om parterna inte kommer överens om ett nytt lönesystem? Av den anledningen har det funnits en ”stupstock” med i bilden, dvs. en regel som talar om vad som sker om förhandlingarna bryter samman. Vi har nu kommit till den punkten och vi står vid stupstocken.

Stupstocken är att ackordslön ska införas på fabriken. Ackordslön är numera en ovanlig löneform inom industrin. Det innebär att förhandlingar om ackordsinförande inte är helt enkelt. Det finns många frågor men inte lika många självklara svar. I en separat nyhetsartikel försöker vi gå igenom de viktigaste frågorna.

Förhandlingskommittén