133 100 kr blir 266 200 kr till flodvågens offer

2005-01-27
Metallklubben vill tacka alla metallmedlemmar för det stora bidrag som vi samlat in på fabriken. Totalt har vi samlat in 133 100 kr bland medlemmarna. Eftersom företaget lovat att bidra med lika mycket som vi samlat in så blir det totala resultatet 266 200 kr.

Det är den största summan vi någonsin samlat in på fabriken. Metallklubben tackar alla medlemmar som bidragit till den summa som nu kan skickas till flodvågens offer.

Metallklubben
GuPe