83-kronan borta?

2005-03-22
Vi har tidigare rapporterat om engångsbeloppet 83 kronor som företaget tog bort vid årsskiftet. Vi har haft en central förhandling i frågan om detta. Den centrala förhandlingen slutade i oenighet, parterna var alltså inte ense om hur det lokala avtalet skulle tolkas.

Nu är det en fråga för metallförbundet centralt att avgöra om man kommer att gå till Arbetsdomstolen för att lösa denna fråga. Metallklubbens bedömning är nu att denna fråga inte kommer att drivas vidare.
Löneavtalet 2003 innehöll ett månatligt engångsbelopp på 83 kr till alla. Avtalets skrivning var att de 83 kronorna skulle betalas ut under 2003 och 2004 för att sedan inarbetas i ett nytt lönesystem. Lönesystemet skulle enligt tidplanen vara infört senast under 2004.

När vi nu inte är klara med det nya lönesystemet så har det blivit en tolkning om 83-kronan ska fortsätta betalas ut. Den centrala förhandlingen slutade alltså i oenighet och vår bedömning är att metall in kommer att gå vidare till central förhandling.

Vi kommer dock att få tillbaka 83-kronan när vi har ett nytt lönesystem.
Metallklubben
GuPe