Det rör på sig om nytt lönesystem

2005-04-12
Det är stort tryck från medlemmarna om ett nytt lönesystem. Det är bra. Det behövs. Och för första gången på länge har företaget börjat röra sig i riktning att vilja komma överens. Än finns det emellertid många frågetecken kvar.

Förra veckan var det förhandling om nytt lönesystem. Veckan innan hade företaget presenterat ett utkast till lönesystem. Det nya utkastet innehåller drag från vårt tidigare lönesystem, men det finns också en del nytänkande. Fortfarande finns det kvar en hel del frågetecken och oklarheter vilket också framkom när klubbstyrelsen kommenterade och la synpunkter på utkastet. Det gäller inte minst när det nya utkastet ska matchas med de lönenivåer som redan finns. Företagets förslag får direkta konsekvenser för lönesummorna i de olika stegen, hur man ska dela in trappan, vilka löneskillnader som kan uppstå, osv.

Det mest positiva med förhandlingen var att det ändå verkar finnas en öppning och parterna för diskussionen med något större optimism än tidigare.

Förhandlingen avslutades med att Företaget uttryckligen begärde att Metallklubben skulle vara försiktig i informationen om utkastet eftersom det skulle förankras i ledningsgruppen osv. Metallklubben tog företaget på ordet. Förhandlingarna fortsätter onsdag 13 april. Då kanske förslaget klarnar och frågetecknen blir färre.

Det är därför med stor förvåning som Metallklubben konstaterar att företaget själva snabbt gick ut med en detaljerad information till alla chefer. I informationsmaterialet ges bilden av en mer eller mindre färdig struktur av ett nytt lönesystem. Meningen var att informationen från förhandlingen skulle presenteras på alla gruppmöten. Det har också skett i en del fall, trots att Metallklubben reagerat och pekat på att Företagets informationsmaterial innehåller uppgifter som inte på något sätt är parternas gemensamma uppfattning.

Onsdag 13 april fortsätter förhandlingarna. Efter denna förhandling kommer information på hemsidan och i Trycket.

JOC