Facket på jakt efter fikasnacket!

2005-03-05
Snart samlas nya gruppstyrelsen för planeringsdag. Och är nyfikna på vardagssnacket i fikarummen…

Måndagen 14 mars samlas den nya gruppstyrelsen för planeringsdag. Den genomförs på Folkets Hus. Givetvis kommer mycket att handla om vad vi ska arbeta med under året, men vi tittar också bland annat på förtroendemannarollen. Särskilt med tanke på de som är nya i styrelsen. Apropå vad vi ska jobba med uppmanar vi våra kamrater att kontakta oss som sitter i styrelsen så snart någon fråga blir aktuell. Det är annars inte säkert att vi snappar upp det som det snackas om i fikarummen.
Givetvis ska styrelsen också fundera på hur vi kan få ut aktuell information till er. Valle klurar just nu på det, och ska ha ett förslag nästa vecka. En sak ska i alla fall ske. Nya styrelsen kommer upp i bildform på anslagstavlorna. Och givetvis gör vi som i IT-världen. En ny version innebär även en uppgradering. I det här fallet kommer vi att tydligare visa vilka som har nyckelroller, till exempel när det gäller rehabilitering.