Fel på lön? Fall 10: För stort löneavdrag!

2005-03-16
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 10.

Följande hände:

Metallklubben genomförde en insamling till flodvågens offer. Varje metallare fick möjlighet att teckna sig för ett avdrag på 100 kr.

När S. fick sitt lönebesked såg han att det dragits 200 kr från lönen. S kunde nog tänka sig att skänka 200 kr, men han tyckte att det var konstigt att företaget drog 200 kr utan att tillfråga honom.

Han kontaktade metallklubben för att få reda på vad som var fel.

Åtgärder:
Metall begärde ett svar från företaget hur det kunde komma sig att man dragit 200 kr från S. lön.
Frågor/Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
Efter undersökningen så visade det sig att Proffice lönecenter gjort fel och de har nu justerat felet.

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
Vid kontrollen hos Proffice så visade det sig att ett antal metallare i Umeå fått ett avdrag på 200 kr istället för 100 kr. Dessa är också rättade och justeras på kommande lön.

Kan det hända igen?
Om inte Proffice genomför en bättre kontroll om vi genomför en ny insamling så kan det hända igen.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe