Fel på lön! Fall 2: Tappat skiftformstillägg

2005-01-11
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer fall 2.

Följande hände:
S: arbetar treskift. I samband med semestern 2004 gick S. över på dagtid, för att sedan återgå till treskift i augusti.

Han tyckte att skiftformstillägget(SFT) för juni blev lågt när han fick julilönen.

Åtgärder:
I augusti tog han kontakt med Metallklubben och efter kontroll med Proffice visade det sig att det saknades SFT för 162,7 timmar eller drygt 2 800 kr.

Pengarna han skulle haft under semestern kom istället på septemberlönen.

Frågor/Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
Ett systemfel i programvaran gjorde att man erhöll SFT månadsvis. Man fick all SFT efter vilken skiftform man arbetade sista dagen aktuell månad. Det är inte korrekt.

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
Företaget har gjort en uppföljning, men vi kan idag inte säga att den är 100% säker.

Kan det hända igen?
Förmodligen inte efter det att systemfelet i programvaran ändrats.
Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe