Fel på lön? Fall 3: Löneavdrag utan orsak.

2005-01-18
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer fall 3.

Följande hände:
S var utlånad till en annan avdelning fram till semestern, därefter återgick han till sin ordinarie verksamhet. Under semestern var M ledig i fem veckor och tog ut alla 25 semesterdagar.

Han kodade kortet i Tidinfo korrekt alla dagar. När han fick sitt lönebesked i augusti så upptäckte han att Proffice dragit en dag tjänstledig –1 200 kr utan att han varit tjänstledig.

Åtgärder:
Efter samtal med Proffice så korrigerades avdraget och de tog bort tjänstledighetsdagen.

Frågor/Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
Ett systemfel i dataprogrammet sammanföll med en manuell hantering av lönekontoret.

Systemet ansåg att han inte hade tillräckligt många semesterdagar att ta ut – något som han hade. Därför drog man en tjänstledighetsdag, utan att kontakta med den berörde och trots att han kodat semester på den aktuella dagen.

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
Metall har visat att det hänt för fler, och begärt att företaget ska göra en körning av de som arbetat på presshallen någon gång under våren 2004.

Kan det hända igen?
Går ej att säkert svara på idag.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe