Fel på lön! Fall 4: Felaktigt skatteavdrag

2005-01-25
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 4.

Följande hände:
L fick ingen lön i september 2004 trots att han jobbat hela månaden. L tog upp detta och fick ett nettobelopp insatt på sitt lönekonto i början av oktober. Lönebeskedet kom för oktober när det var dags. Han tittade på lönebesked och såg att lönerna för september, oktober och ett tidigare lönefel fanns med på samma lönebesked. Allt var hanterat samtidigt och en hög extraskatt var dragen.

L tog kontakt med Metallklubben och redogjorde för problemet och ville ha hjälp att driva frågan om ett rimligare skatteavdrag. L ville inte vänta till nästa års skatteåterbäring, då felet annars skulle bli åtgärdat.

Åtgärder:
Kontakt togs med Proffice. L fick omkörning av sina löner och en hantering av dessa månadsvis, varvid skatten reducerades med ca 4500 kronor.

Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
Felaktig spärr i underlagen här på Volvo. Proffice klarade inte av att se felet.

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
Flera sådana fel har uppmärksammats. Lönehanterare på vår personalavdelning är kunniga i ämnet och har kunnat hjälpa till vid sådana här ärenden.

Kan det hända igen?
Felaktigheter med frånvarospärrar kan säkert hända igen, men direktiv har gått från Volvo till Proffice att man ska uppmärksamma fall när extraskatter överstiger tusen kronor och då rätta till dessa när det är befogat.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön och rätt skatt.

Metallklubben
GuPe