Fel på lön! – Fall 7: Inget skiftformstillägg på övertid!

2005-02-15
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 7.

Följande hände:
A. arbetar tvåskift. A. arbetade övertid i samband med produktionsövertiden hösten 2004. På varje övertidstimme skall även skiftformstillägg betalas ut. A. På decemberlönen 2004 betalade Proffice inte ut skiftformstillägg på de övertidstimmar som A gjorde.

Åtgärder:
En uppmärksam metallare upptäckte detta. Efter kontakt med Proffice justerades ersättning och de betalade ut den felaktiga summan. A. kontaktade sedan metallklubben och visade på problemet.

Metallklubben tog kontakt med företaget och begärde en kontroll om felet uppstått för fler. Det har nu visat sig att det felet finns för flera personer.
Frågor/Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
Ett systemfel i dataprogrammet gör att felet uppstår och Proffice upptäckte inte felet.

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
Metallklubben har begärt en kontroll av hur omfattande felet är. Proffice måste kontrollera om felet funnits ända sedan de tog över utbetalningen av lönerna. Vi har begärt att Proffice inrättar någon form av kvalitetssäkring i sitt arbete. Om man upptäcker ett liknande fel måste en kontroll göras för att konstatera om det är ett enstaka fel eller ett systemfel som drabbar flera.

Kan det hända igen?
Det finns ingen garanti att det inte kan inträffa igen.
Det är vikigt att du kontrollerar ditt lönebesked och ser till att du får rätt tillägg och avdrag.

Metallklubben
GuPe