Fel på lön? – Fall 8: 60 000 kr i löneskuld!

2005-02-22
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 8.

Följande hände:
A. var ledig för vård av barn. Hon begärde tjänstledigt och fick på detta och allt fungerade som det skulle. Till sommaren 2004 fick hon helt plötsligt lön under fyra månader utan att hon stämplat tid, kodat kort eller attesterat det. A. tog kontakt med företaget och Proffice för att de skulle sluta betala ut lön.

Proffice räknade då ut att hon skulle ha en löneskuld på 65 000 kr netto. Proffice krävde att hon omedelbart skulle betala in de pengar hon fått.. A. tog då kontakt med Metallklubben för att reda ut frågan.
Åtgärder:
A. hade vidtagit flera aktiva åtgärder för att se till att det inte blev några fel. Dessutom var hon beredd att betala in pengar till företaget. Hon funderade bara hur det var möjligt att företaget kan betala ut lön trots att man inte varit på företaget.

Metallklubben genomförde en större utredning och et visade sig att hon hennes tjänstledighet inte fanns registrerad hos Proffice, och då betalade de ut hennes lön trots att registrering om närvaro saknades.

Efter förhandling med företaget så betalade A. in 50 000 kr och företaget avskrev 15 000 kr av löneskulden.
Frågor/Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
Felaktiga rutiner på företaget samt dålig kontroll av Proffice..

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
De har konstaterats att der har fått lön utbetalat trots att den anställde inte varit närvarande.

Kan det hända igen?
Ja det kan förmodligen hända igen.

Det är vikigt att du kontrollerar ditt lönebesked och ser till att du får rätt tillägg och avdrag.

Metallklubben
GuPe