Förhandlingsrapport

2005-02-03
Metallklubben och företaget genomförde under onsdagen en förhandling. Här följer en kort rapport om förhandlingen och de frågor som diskuterades. Frågan om Minus-VAT var huvudpunkten i förhandlingen och redovisas separat

Avtalspension:
Som vi tidigare redovisat här på hemsidan så är företaget och metallklubben inte överens om hur stort behovet är av avtalspension. Vi har krav på att 25 metallare borde erbjudas avtalspension. Företaget anser att behovet ligger på 14 st totalt både bland metallare och tjänstemän. De har därför bara begärt 14 platser.

Företaget har nu fått besked från AB Volvo att man får möjlighet att avtalspensionera 10 anställda här på fabriken. Det finns risk för att det blir en huggsexa om vilka som får erbjudande om avtalspension. Klart är att samtliga driftchefer under de närmaste två veckorna ska undersöka behovet av avtalspension inom sitt driftområde. Frågan om vilka som kommer att erbjudas avtalspension ska vara avgjord under februari månad.

Systemfrågor:
Metallklubben har sedan en tid tillbaka en genomgång med företaget om de systembrister som finns i samband med löneutbetalningarna. En av de problem som vi upplever är avsaknaden av kvalitetssäkring av löneutbetalningarna. Metallklubben och företagsledningen är överens om att kvalitén vid löneutbetalning måste förbättras. Därför kommer representanter för Proffice och Volvo lönecenter i Göteborg inbjudas till en träff här i Umeå där dessa frågor kommer att diskuteras.

83-kronan
Som ni säkert märkt så har 83 kronor försvunnit från era löner under på januarilönen. Metallklubben har lagt ett tolkningsföreträde i frågan. Företaget har begärt en central förhandling för att de om de centrala parterna kan lösa frågan. De centrala parterna är informerade men förhandlingsdatum är ännu inte bestämt.

Lönesystem
Parterna har enats om hur arbetet med ett nytt lönesystem ska genomföras. Alla arbetsgrupper är tillsatta och det kommer att bli ett hektiskt arbete under de kommande månaderna. Vi kommer med en mer utförlig information om läget när arbetsgruppera träffats ett antal gånger.

Brott mot MBL
Metallklubben har lämnat över ett antal fall där vi anser att företaget brutit mot MBL – Medbestämmandelagen. Företaget har under drygt en månads tid utrett frågan och ännu inte lämnat svar om de accepterar Metallklubbens krav på skadestånd för brotten mot MBL.

Förhandlingskommittén
GuPe