Förslag till löneavtal: 610 kr till alla!

2005-05-16
Ett förslag till löneavtal har förhandlats fram mellan parterna här på fabriken. Löneavtalet är avtalshöjningar som sker med det centrala avtalet som utgångspunkt. Det ska inte förväxlas med förhandlingarna om lönesystem.

Metallklubben redovisar här förslaget till avtalshöjningar. Avtalet kommer att fastställas om medlemmarna säger JA på metallklubbens medlemsmöte den 1 juni. Förslaget innebär en generell höjning av lönerna med 610 kr till alla. Alla höjningar gäller från den 1 april.

Innehållet i överenskommelsen ser ut som följer.

Lönehöjningar

– Lönepott om 1,9% – 426 kr som generellt påslag till alla
– Löneöversyn 0,6% – 134 kr som generellt påslag till alla
– Semesterlönekompensation 0,1% – 50 kr som generellt påslag till alla
– Justering för ett antal nyanställda utan grupptillägg 0,043% – Det är en justering för ett fåtal med lönesteg 3 och som saknar grupptillägg.

När det gäller lönepott och löneöversyn så har de sin utgångspunkt i de centrala förhandlingarna. I beräkningsunderlaget så har vi nu fått företaget att acceptera att bonus ska vara med.

Semesterlönekompensation har sin grund i avtalet från 2003. I förhandlingarna så justerades siffran till 50 kr till alla.

Justering är en riktad satsning till de som är relativt nyanställda men saknar grupptillägg. Exakt vilka de blir är i dagsläget inte klart, men värdet av justeringen är 0,043%. Hur stor den riktade satsningen blir för var och en beror helt på hur många som får justeringen. Vi har ännu inte enats om vilka som ska få detta tillägg.

OB
Kvälls- och natt OB höjs med 1,9%
Helg – och storhelgs OB höjs med 2,5%

Företaget var i början inte beredd att höja OB-tillägget på kväll och natt. Däremot så innebär det centrala avtalet att man måste höja OB på helg och storhelg. Det lokala påslaget på kvälls- och natt- OB blir enligt förslaget 1,9%.

Övertid
Övertidsersättningarna kommer inte att justeras i år.

Beredskap
Beredskap höjs i enlighet med den centrala avtalet med 2,5%

Personalsociala medel
Personalsociala medel är till för att metallklubben ska ha en liten summa pengar som gör det möjligt att till exempel besöka långtidssjuka, bjuda på fika till nyanställda eller uppvakta pensionärerna. Summan 38 000 kr är oförändrad från förra året.

Kommentar
Detta är så långt vi har nått förhandlingsmässigt i år. Medlemmarna i metallklubben får möjlighet att ta ställning till avtalet i samband med medlemsmötet den 1 juni. Vi kommer då också att redovisa resultatet från förhandlingarna på de andra Volvoorterna.

Om medlemsmötet säger JA till förhandlingsresultatet så kommer löneförändringen att läggas in så snart som det praktiskt är möjligt..

Metallklubbens förhandlingskommitté
GuPe