Gruppstyrelsernas årsmöten

2005-01-27
Under nästa vecka genomförs nominerings- och årsmöten för samtliga gruppstyrelser. Där kan man vara med och påverka det fackliga arbetet och även få den senaste informationen från Metallklubben. Mötena genomförs på betald tid enligt utvecklingsavtalet. Eventuell tid utanför ordinarie arbetstid betalas med övertid.

Gruppstyrelsen på Monteringen:
Tid: Måndag 31 januari kl 1330 – 1430 för fm-skiftet och 1430 – 1530 för em-skiftet. Plats: Matsalen UEA.

Gruppstyrelsen på Kaross.
Tid: Tisdag 1 februari kl 1400 – 1500. Plats: Matsalen UA.

Gruppstyrelsen på Logistik:
Tid: Onsdag 2 februari kl 1400 – 1500. Plats: Matsalen UEA.

Gruppstyrelsen på Underhåll och Teknik.
Tid: Onsdag 2 februari kl 1400 – 1500. Plats: Matsalen UA.

Gruppstyrelsen på Måleriet.
Tid: Torsdag 3 februari kl 1400 – 1500. Plats: Matsalen UEA.

CKD håller eget möte. Tid och plats meddelas lokalt.