Insamlingen gav 1,1 miljoner!

2005-03-15
Slutsummeringen av insamlingen bland metallarna i hela Volvokoncernen gav sammanlagt 1,1 miljoner. Metallarna samlade in 556 900 kr och företaget bidrog med lika mycket så det sammanlagda resultatet gav 1 133 800 kr.

Vi här i Umeå samlade in 133 100 kr vilket var 24% av det insamlade beloppet.

Metallklubben
GuPe