Insändare: 201 arbetare skrev under namnlista på DO 3!

2005-04-08
Följande insändare har kommit till Trycketredaktionen och vår hemsida.

”Hej metall!

Sänder er här en kopia av det personliga brev till Lage Lindfors som blev överlämnat torsdagen den 7/4-05 kl.14:45 tillsammans med 201st underskrifter!

Vi vill nu att detta läggs ut på metalls hemsida och kommer ut i trycket så att övriga medlemmar på volvo får ta del av hur vi har uttryckt vår syn på ledningens inställning mot gällande löneläge och utvecklingen av det nya lönesystemet.

Sen ser vi på DO3 också gärna att övriga fabriken vill delge ledningen sina åsikter och uttrycka sig i frågan om löneläget. Övriga driftsområden är också välkomna att stödja vårt brev med sina underskrifter.

Till sist ser vi gärna att övriga chefer i koncernen får vetskap om våra åsikter angående handhavandet av utvecklingen av det nya lönesystemet.

/Hälsningar arbetarna i processteamen på DO3

Brevet till Lage Lindfors:

“Hej Lage!

Vi processteam på DO3 vill först och främst gratulera dig till att driva Volvo lastvagnar Umeå till en sådan vinstgivande ekonomisk situation som vi idag står i. GRATTIS!

Nu till det mindre roliga och orsaken till detta personliga brev.

Vi har tagit till oss den information och de uttalanden som är gjorda angående det nya lönesystemet (LS) och dess utveckling. Sedan har vi inom oss själva som dom individer vi är tänkt och kännt av det rådande läget och det i framtiden kommande händelserna.
Utifrån detta har vi i inre tvivel dock jobbat vidare med ett, som det visat sig, falskt hopp om att det nya LS skulle vara klart inom dom, med facit i hand, mången gången framflyttade hålltiderna för slutdatumet.

Vi börjar nu också förstå att den lojalitet som vi visar mot företaget genom att varje arbetsdag komma till jobbet, producera det som skall produceras för dagen och sedan gå hem ger en väldigt stor missvisande bild för dig om hur vi mår och hur vi tycker.

Så med utgång från det läge vi nu står i så vill vi säga dig detta:
– Vi mår VÄLDIGT DÅLIGT över den rådande situationen.
– Vi känner en STOR PSYKISK PRESS från ledning när vi ger 100% i produktionen dag ut och dag in men ändå inte, som vi känner det, är värda den lön vi har.
– Vi har nu nått dit hän att vi måste vidta åtgärder!

Tänk nu över detta och meddela oss när du tänkt klart. Ta då kontakt och boka en tid för att berätta för oss hur du tänker och hur du mår.

/Hälsningar
TEAM FH DO3
TEAM FM DO3
TEAM FL DO3”