Insändare: PRODUCERA!

2005-05-09
Företagets informationsmöten under förra veckan skapade en hel del diskussion i fikarutorna. Följande insändare har skickats in till metallklubbens hemsida.

Under måndagens möte som Lage L hade sa han att vi Metallare ska koncentrera oss på att producera hytter det vill säga svetsa, måla och montera. Han påpekade att under det gamla lönesystemet låg vikten på att göra förbättringsarbete vid sidan om hyttproduktionen. Det vill inte Volvoledningen att vi ska göra längre. Min tolkning av det blir följande.

Alla samordnarfunktioner är därmed upplösta. Allt arbete i tvärfunktionella grupper så som processteam ska överlåtas till tekniker, ledare och UH personal. Allt arbete som vi har gjort som i sin tur sänkt produktionskostnader med 3000 kr per hytt (ca 180 miljoner per år) och minskat forceringskostnader (god leveransprecision) med miljontals kronor per år. Det här arbetet får vi Metallare inget erkännande för. Vi ska ju bara producera och få betalt därefter. De har tagit bort förslagsverksamheten och gett oss falska förhoppningar om att vi Metallare skulle tjäna på att avslöja våra förbättringsidéer till Volvo. Idéer som de genomför och presenterar som sina egna för koncernledningen och aktieägarna.

Att stjäla och lura mig på det här viset får mig att känna mig som boskap som mjölkas tills juvret sinar och jag skickas till slakt.

Är det här tacken för att vi ställer upp och ”rationaliserat” bort oss själva.

Lage vill ju också ha Spjutspetskompetens. Alla som har gått ledarskapsutbildning vet att gruppens samlade idéer är mycket större än den enskilde individens. För även Metallare har hjärnor och idéer på förbättringar som jag tycker att företaget ska få betala extra för. Det är marknadskrafterna som styr, det har Lage utryckt klart och tydligt själv också. Jag tänker inte släppa mina idéer gratis. Även om jag inte har gått ingenjörsutbildning på Umeå universitet så betyder det inte att jag är frånvarande i tekniska lösningar och styrsystem. Lage kanske tror att vi Metallare bara surfar på porrsidor på våra hem-pc:n.

En liten lögn i VF är trots allt en LÖGN.
Så vem kan jag lita på.
Det sista ordet är inte sagt i den här frågan.

Jonas Granström