Lär er mer om dyslexi!

2005-02-10
Ordet dyslexi betyder läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är numera klassat som ett handikapp och man vet att alla med dyslexi kan förbättra sina kunskaper genom speciell träning.

Motivation och en aktiv satsning är nödvändigt för att de med dyslexi ska få den hjälp de behöver för att fungera i både samhället och arbetslivet. Därför genomför vi en informationskampanj om dyslexi.

Metallklubben genomför i samarbete med FMLS (Föreningen mot läs och skrivsvårigheter) en informationskampanj om dyslexi. Vi vänder oss till
– er som har läs- och skrivsvårigheter
– alla som vill ha information om vad det finns för hjälp att tillgå
– alla med dyslexi som funderar på att förbättra sina möjligheter att studera vidare.
– er som har närstående med detta handikapp.

Innehåll: Vecka 8
Vi börjar med en utställning i BU 3 från FMLS (Föreningen mot läs och skrivsvårigheter).
Torsdag den 24/2 mellan klockan 13.00-17.00 finns Kent Nyström från FMLS och Birgitta Bylesjö från Dyslexilinjen i Aulan UEA för att svara på frågor på handikappet. Vi kommer även att ha videovisning om personer med Dyslexi som fått hjälp med detta.

Innehåll Vecka 9:
Utställningen visas på UA bredvid restaurang Två trappor.
Torsdag den 3/3 mellan klockan 13.00-17.00 finns Kent Nyström FMLS och Birgitta Bylesjö i stora föreläsningssalen för er som arbetar på den östliga delen av fabriken. Vi kommer även att ha videovisning om personer med Dyslexi som fått hjälp med detta

Använd dessa veckor till att få en ökas förståelse för personer med läs och skrivsvårigheter.

Vi uppmanar alla medlemmar att besöka utställning dessa dagar.

Joacim Eliasson