Nationaldagen blir helg 2005!

2005-01-24
När riksdagen beslöt att nationaldagen blir en officiell helgdag och annandag pingst blir en vanlig vardag så uppstod avtalsmässiga krångel.
I teknikavtalet mellan Metall och teknikarbetsgivaren så står det att vi ska vara ledig vid pingst och arbeta på nationaldagen.
Denna knut har de centrala parterna löst tillfälligt för år 2005 på följande sätt:

Eftersom nationaldagen 2005 infaller på en måndag och annandag pingst är en måndag så flyttar man, ur avtalssynpunkt, ”hela pingsthelgen” till nationaldagshelgen.

ALLA
För alla skiftformer innebär det att vi arbetar annandag pingst, den 16 maj. Istället är alla ledig nationaldagen den 6 juni.

HELGARBETE (Femskift och fyrskift)
För skift med helgarbete (femskift och fyrskift) gäller att pingsthelgen blir arbete som en vanlig helg. Helgen vid nationaldagen så infaller storhelg från förmiddagsskiftets slut lördagen den 4 juni till nattskiftets början nationaldagen den 6 juni.

Nya beräkningar:
Metallklubben och företaget kommer på grund av detta att måsta göra om beräkningarna för respektive skift och skiftlag för att fördela innestående ATK-tid så att rättvisa mellan skiften kan upprätthållas.

Metallklubben
GuPe