Nominerings- och Årsmöte på kaross

2005-01-27
Gruppstyrelsen kaross håller årsmöte 1 februari klockan 14.00 i Stora Föreläsningssalen.

Tisdag den 1 januari så hälsas alla Metallmedlemmar på kaross välkomna till möte klockan 14.00 i Stora föreläsningssalen på UA.

Mötet sker på betald arbetstid och vi bjuder på fika.

På mötet kommer normala årsmötespunkter att tas upp, t.ex. val av ledamöter, årsberättelse etc. Valberedningens förslag finns anslaget runt om på fabriken.

Som vanligt så ger vi aktuell information från klubbstyrelse och gruppstyrelse.

Gruppstyrelse Kaross
GuPe