Nu tål vi inga fler skandaler!

2005-02-12
Under det senaste halvåret har skandalerna inom fackföreningsrörelsen stått som spön i backen. Är det inte lägenshetsfiffel, så är det krognotor eller som senast, Ola Rasks dubbla löner.

Det är förstås en läglig utgångspunkt för de borgerliga partiernas och tidningarnas kampanj mot facket. Men det går inte att bemöta kritiken med att skandaler också går att finna inom näringslivet. Att näringslivets toppar missköter sig rättfärdigar inte det som sker och har skett inom fackföreningsrörelsen.

Reaktionerna från fackliga medlemmar är genuin vrede och ilska. För oss som arbetar fackligt utan några speciella förmåner eller privilegier är det ett slag i ansiktet. Vi försöker varje dag vinna trovärdighet och respekt för de fackliga kraven på rättvisa, jämlikhet och likabehandling. Vårt arbete riskerar att spolieras av en organisationselit som helt tappat fotfästet från medlemmarnas vardag.

En förklaring är att det finns individer med bristande omdöme och moral. Så kan det vara, men det är inte hela sanningen.

En lika viktig förklaring är att vi fått ett skikt inom rörelsen som lever på en standard fjärran från medlemmarna. Det behöver alltså inte alls handla om olagligheter eller fiffel. Det var uppenbarligen ingen bland Ola Rasks närmaste inom den fackliga eliten som tyckte det var konstigt att Ola Rask uppbar cirka 40 000 kronor ovanpå sin riksdagsmannalön. 85 000 kronor i månadslön anses tydligen acceptabelt i dessa kretsar, åtminstone så länge inte frågan når allmänhetens ljus.

Metalls klubbstyrelse på Volvo Lastvagnar AB, Umeå anser:

· De som sysslar med fiffel och rena bedrägerier ska omedelbart avlägsnas från sitt fackliga uppdrag. Vår kritik ska vara minst lika hård om ”fifflaren” tillhör fackrörelsen eller näringslivet.

· Vi stödjer förslaget om en oberoende kommitté som granskar fackföreningsrörelsen etik och moral i skenet av de skandaler som skadat förtroendet för facket. Dit hör också en diskussion om det fackliga toppskiktets löner, arvoden, pensioner och andra förmåner och privilegier.

· Det är viktigt och nödvändigt att sådan kommitté också består av ”vanliga” medlemmar med ”vanliga” löner och villkor.

joc