Omplaceringar från kaross

2005-01-20
När de visstidsanställda lämnar företaget den sista januari uppstår ett personalbehov på monteringen. För att lösa detta så måste omplaceringar genomföras på karossavdelningarna. Omplaceringarna blir enligt följande.

Kaross DO 2:
I den överläggning som genomförts på driftområde 2har parterna konstaterat ett överskott på 2 personer som kan överföras till monteringen. Parterna är överens om att två inlånade från monteringen återgår till sin gamla avdelning.

Kaross DO 3:
I förhandling 5 januari meddelade ledningen för DO 3 ett överskott på 9 personer. Parterna kunde dock inte enas om turordningen för vilka som skulle omplaceras. Vid förhandling den 17 januari enades parterna om vilka nio personer som ska omplaceras till monteringen, turordningen följer anställningstiden.

Gruppstyrelsen begärde att samtliga som omplaceras till monteringen ska ha förtur tillbaka till kaross, men en sådan överenskommelse kunde inte driftledningen för DO 3 acceptera.

Företaget begärde dessutom att ytterligare en ska omplaceras till monteringen. En eventuell tionde person kommer att förhandlas om senare.

För gruppstyrelse Kaross: