Osäkert om minustiden

2005-04-21
Den sista veckan har det förts diskussioner om att köra minustid.

Anledningen är att ett antal hytter ska plockas ur programmet i närtid. Men efter ett OK från Metallklubbens sida om undantag i VAT-reglerna är det fortfarande osäkert hur det blir.

Förra veckan meddelade företaget att man vill lägga in två veckor minustid i närtid. Det skulle innebära ett undantag i reglerna för VAT-systemet. Efter diskussion i grupp- och klubbstyrelsen svarade Metallklubben att fyra veckor minustid är OK. Tillsammans med de tidigare två veckorna skulle det bli en 6-veckorsperiod. De aktuella veckorna som diskuterades var 19-22.

På programkomferansen i veckan kunder emellertid inget beslut fattas. Det eftersläp som uppstått på fabriken skulle tillsammans med en minusperiod på 4 veckor riskera hytthopp i chassifabrikerna. Frågan kommer att utredas och blir därmed hängande i luften tills vidare.

/joc