Semesterfaktor del 1: Övergång från gammalt till nytt!

2005-02-28
Metallklubben och företaget Umeå har under en längre tid förhandlat om semesterdagar och hur de ska beräknas. Vi har diskuterat hur det nya koncernavtalet ska tillämpas.

För att försöka hitta en lösning på frågorna som parterna inte lokalt kunnat lösa har vi under måndagen den 21 februari gemensamt besökt Göteborg. Där har vi träffat de som upprättat koncernavtalet.

Här följer del 1.

Övergången från vårt gamla system.

En fråga som många på fabriken tagit upp är hur övergången från vårt gamla system för semesterdagsberäkning till det nya genomfördes. Många har kallat det en retroaktiv ”bestraffning” när sparade dagar i ett system minskar i övergången till ett nytt. Extremfallet uppstår på femskiftet, där de som tagit ut semestern sina fem veckor varje år fått det fulla värdet av dagarna medan de som ”ställt upp” och arbetat och sparat semester, förlorar flera dagar vid övergången.

Det rör sig om upp till tretton dagar för enskilda individer, så som företaget redovisar och presenterar semesterdagarna i Tidinfo.

Beslut:
Partena enades vid detta sammanträde om att vi gemensamt i Umeå ska lösa ut konsekvenserna som införandet av faktorberäkningen fick på sparade dagar. Det ska göras så snart parterna kan genomföra denna förhandling.

För femskiftet har denna fråga redan lösts av parterna genom insättning av tid i ATK-bank. För övriga skiftformer så återkommer vi så snart vi kan.

För metallklubben
GuPe