Semesterfaktor del 2: Varierad arbetstid och semesterfaktor!

2005-03-01
Metallklubben och företaget Umeå har under en längre tid förhandlat om semesterdagar och hur de ska beräknas. Vi har diskuterat hur det nya koncernavtalet ska tillämpas.

För att försöka hitta en lösning på frågorna som parterna inte lokalt kunnat lösa har vi under måndagen den 21 februari gemensamt besökt Göteborg. Där har vi träffat de som upprättat koncernavtalet.

Här följer del 2.

För alla som arbetar VAT så har semesterfaktorerna varierat beroende på om man arbetat normal-, plus- eller minustid. Detta är inte acceptabelt och VAT –arbetstider ska inte påverka antalet semesterdagar.

Beslut:
Vid det gemensamma sammanträdet så konstaterade parterna att man i Göteborg lyckats lösa denna fråga på ett enkelt sätt, medan vi i Umeå inte systemmässigt klarat det, trots att metallklubben begärt detta. Företaget i Umeå fick i uppdrag att lösa denna fråga, på samma sätt som man gjort i Göteborg.

För metallklubben
GuPe