Semesterfaktor del 3: Huvudsemester femskift!

2005-03-02
Metallklubben och företaget Umeå har under en längre tid förhandlat om semesterdagar och hur de ska beräknas. Vi har diskuterat hur det nya koncernavtalet ska tillämpas.

För att försöka hitta en lösning på frågorna som parterna inte lokalt kunnat lösa har vi under måndagen den 21 februari gemensamt besökt Göteborg. Där har vi träffat de som upprättat koncernavtalet.

Här följer del 3.

Semesterdagar femskift:

– Med faktorberäkning (1,32) på alla 25 dagar blir det 19 dagar att lägga ut.
– Om en anställd sparar 5 semesterdagar ska faktorberäkningen ske på 20 bruttodagar. Med den typen av beräkning har jag kvar 15,2 dagar vilket, enligt avtalet ger 16 dagar.
– När semestern läggs ut så går det mellan 12 och 19 dagar under de fyra semesterveckorna (se nedan).
– Det gör att vissa år får jag semesterdagar över och andra år får jag inga semesterdagar kvar efter de fyra veckorna, eftersom antalet arbetsdagar under semestern varierar p.g.a. vilket skiftskema jag har.

Metallklubbens uppfattning är att det är en alltför stor orättvisa mellan skiften och i förhållande till semesterlagen. Ibland räcker antalet semesterdagar inte till full semester och det kan vara avhängigt hur företaget flyttar semesterperiod utifrån de krav som driften har på semesterförläggning.

Beslut:
Parterna konstaterade att koncernavtalet inte reglerar dessa scheman och inte tar hänsyn till de effekter som detta kommer att ha för respektive skiftlag som går femskift eller andra ”tyngre” skiftformer

Parterna konstaterade att år 2005 så är det ingen akut situation för de som arbetar femskift. Fram till år 2006 har parterna inom koncernen tid på sig att hitta en lösning på frågan om hur huvudsemestern ska hanteras.

Parterna konstaterade att det centrala avtalet innehåller flera alternativ på hur denna fråga kan hanteras.

För metallklubben

GuPe