Semesterfaktor del 4: Uttag av sparade dagar/femte veckan!

2005-03-03
Metallklubben och företaget Umeå har under en längre tid förhandlat om semesterdagar och hur de ska beräknas. Vi har diskuterat hur det nya koncernavtalet ska tillämpas.

För att försöka hitta en lösning på frågorna som parterna inte lokalt kunnat lösa har vi under måndagen den 21 februari gemensamt besökt Göteborg. Där har vi träffat de som upprättat koncernavtalet.

Här följer del 4.

När det gäller sparade dagar och den femte semesterveckan så räder det mycken diskussion om hur avtalet i praktiken fungerar. Samma frågeställning uppstår för alla som har en semesterdagsfaktor som är större än 1,0.

Vi har från Göteborg och även från företaget i Umeå fått information hur systemet fungerar. Metallklubben har försökt att nå klarhet, men inte lyckats tidigare.
Exemplet som vi valde att få svar på hade följande grundförutsättningar:
Antal sparade dagar: 15 st:
Arbetstid: Tvåskift
Semesterfaktor 1,11
Uttaget av dagar: Sker som enstaka dagar
Vår misstanke är att det försvinner 2 bruttodagar när man tar ut den tionde sparade semesterdagen. För femskift med faktor 1,32 ”försvinner” en bruttosemesterdag redan vid den fjärde uttagna semesterdagen.
Beslut:
När det gäller uttag av sparade semesterdagar och hur systemet fungerar så hade koncernförhandlarna fortfarande inget svar på denna fråga. De lovade att återkomma inom två veckor med ett klargörande.

För metallklubben
GuPe