Semesterfaktor del 6: Systembrister

2005-03-06
Metallklubben och företaget Umeå har under en längre tid förhandlat om semesterdagar och hur de ska beräknas. Vi har diskuterat hur det nya koncernavtalet ska tillämpas.

För att försöka hitta en lösning på frågorna som parterna inte lokalt kunnat lösa har vi under måndagen den 21 februari gemensamt besökt Göteborg. Där har vi träffat de som upprättat koncernavtalet.

Här följer del 6.

Möjliga dagar att spara.

Metallklubben har visat för företaget att det finns systemmässiga fel i Tidinfo, som ger felaktiga resultat om hur många semesterdagar som är möjliga att spara varje år. Många medlemmar har påtalat att de enligt Tidinfo bara kan spara fyra dagar.
Beslut:
Parterna är överens om att systemfelet finns. Företaget i Göteborg arbetar med problemet och kommer att återkomma så snart ”buggen” i systemet är löst.
Företagets IT-system.
Metallklubben har konstaterat att det finns möjliga fel i överföringen mellan Tidinfo och det administrativa systemet, PA –80. Det är ett system som sparar och redovisar den tid vi arbetat och den vi varit frånvarande. Felaktigheter i PA –80 är allvarliga och får egentligen inte uppstå.
Beslut:
Parterna är överens om att det finns felaktigt redovisade koder i PA –80. Förtaget i Göteborg har åtagit sig att titta igenom frågan och kommer att återkomma så snart man analyserat materialet som metallklubben tagit fram.
För metallklubben
GuPe