UNGDOMMAR ANTA UTMANINGEN!!!!!!

2005-01-20

Inom Metall har vi en ungdomsorganisation som är i stort behov av deltagare. Du som är intresserade och är under 30 år, hör av er till valberedningen.

Ungdomskommittén här på Volvo ska vara en remissinstans för de frågor som behandlas i kommittéer,gruppstyrelser och klubbstyrelsen.

En annan uppgift kan vara att bilda opinion både inom metall och politiskt, ge ungdommarna ett ansikte utåt och en chans att komma till tals och få sin stämma hörd.

Ställ upp till att bli representant i ungdomskommittén.

Kontakta valberedningen:
Kaross: Jan Isberg 70 77 07
Måleri; Edit Norberg 70 76 44
Monteringen: Lars Löfstedt 70 89 09
Logistik: Joacim Eliasson 70 76 69
Teknik/UH: Jonas Skillerstedt 70 72 62
Ordförande: Curt Norlin 70 72 29

Joacim Eliasson