Viktigt medlemsmöte

2005-05-31
Onsdag 1 juni kl. 1400 – 1500
kallas alla medlemmar till stort medlemsmöte.

Mötet hålls i tält 4 (samma som vid företagets information).
För att alla ska kunna beredas plats sker mötet stående.

PÅ dagordningen:
* Beslut om löneavtal 2005
* Information och beslut om lönesystem

Mötet sker på betald tid. Tid utanför ordinarie arbetstid ersätts med övertid.