Avtal vid bruten semester

2005-06-10
Även i år har vi tecknat ett avtal för kompensation vid bruten semesterperiod. Avtalet gäller de individer där företaget inte kan bereda fyra veckor sammanhängande ledighet.

De som självmant begär förkortad eller bruten semester kompenseras inte.

På en del avsnitt på fabriken är det inte möjligt att bereda alla 4 veckor sammanhängande semester. Det kan gälla områden där underhåll ska ske eller där anläggningen måste startas upp innan semesterveckorna är slut.

För att klara detta så har vi även i år tecknat en överenskommelse som ger kompensation till de som bryter sin semester. Innehåller i avtalet är :

”Frivilligt
Ändrande av semesterperiod kan ske med den enskildes medgivande.

En timme extra
Parterna är överens om att de som under semesterperioden ( juni – augusti) inte kan beredas sammanhängande semesterledighet om fyra veckor skall utöver sin semesterdag ersättas med en ( 1 ) timme extra till ATK – bank för varje arbetad timme.

Semesterdagar kvar
Återförda semesterdagarna ska regleras enl. semesterlagen, utlagda senast 2004-03-31
Helg före respektive efter semester betraktas som del i semester och behandlas som semester dag i detta avtal. Helg före och efter ersätts med 10 timmar i kompbank istället för semesterdag, i övrigt utgår ersättning enligt ovan.

Eget önskemål – ingen ersättning
Medarbetares egna önskemål om justerad semester ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal”

Metallklubben
GuPe