Brott mot Lag och Avtal!

2005-06-07

Metallklubben driver frågan om företagets brott mot lag och avtal till central förhandling. Företaget har brutit mot Medbestämmandelagen § 11 och 19 och även mot Teknikavtalet § 4.

Eftersom företaget inte vill lösa frågan med ett lokalt skadestånd för Metallklubben frågan vidare till central förhandling.

Företaget har vid ett antal tillfällen brutit mot Medbestämmandelagens §§ 11 och 19. Det gäller framförallt Informations- och förhandlingsskyldigheten vid omplacering.

De har också vid ett flertal tillfällen brutit mot Teknikavtalets § 4. Här har företaget genomfört nattarbete utan nattdispens.

Brotten har pågått under en längre tid. Företaget har lovat att dessa brott ska upphöra, men de pågår fortsättningsvis, Metallklubben har försökt lösa frågan lokalt med ett skadestånd mot ovanstående brott. Företaget har inget intresse att lösa frågan lokalt, varför Metallklubben är tvungen att begära central förhandling.

När den centrala förhandlingen genomförs är inte klart idag.

Metallklubben
GuPe