Förändringar i VAT-avtalet?

2005-06-02
Under en längre period har parterna diskuterat ett antal förändringar i VAT-avtalet. Några av de frågor som vi förhandlar om är varseltidens längd, plus- och minusperiodernas längd. Vi börjar nu närma oss den tidpunkt då vi kan ha ett förslag till förändringar klart.

Metallklubben har lämnat sitt slutgiltiga svar till företaget om förändringar i VAT-avtalet. Innan beslut fattas i frågan kommer det att hållas information och omröstning bland metalls medlemmar.

Förhandlingen om storleken på det engångsbelopp som ingår i förutsättningarna kring ett reviderat avtal är inte genomförda. Bollen är nu hos företaget.

Metallklubben
GuPe