”Försvunna” semesterdagarna ska kompenseras

2005-06-06
Vi har vid ett flertal tillfällen redogjort för turerna kring semesterdagar och semesterfaktorer.. Problemen uppstod i samband med övergång från bruttosemester till nettosemester.

Parterna är i förhandlingar överens om att all skiftgående personal ska kompenseras. Det gäller de som hade sparade semesterdagar i samband med övergången till nettometoden.

Kompensationen sker i form av ATK-timmar. Arbetet pågår och var tänkt att vara slutfört före semestern. Somd et ser ut idag kommer inte företaget att hinna detta förrän augusti-september.

Metallklubben
GuPe