Ja till produktionsövertid

2005-06-09
Parterna har under onsdagen träffat en överenskommelse om produktionsövertid.
Överenskommelsen gäller för fredag och lördag denna vecka. Information om tider lämnas av PL. Överenskommelsen har godkänts av de förtroendevalda.


Klubbstyrelsen och de förtroendevalda är väl medveten om att avtalet inte hunnit diskuteras bland medlemmarna och att det är med mycket kort varsel som övertiden ska genomföras. Klubben tecknar därför överenskommelsen med företaget under förutsättning att övertiden ska ses som frivillig och var och en har rätt att undantas från avtalet. Företaget är medvetet om detta

Produktionsövertidsavtalet innehåller utöver de betalningar som gäller normalt också en extra 50-lapp per arbetat timme. Efter helgen får en utvärdering göras innan något ytterligare avtal tecknas.

Metallklubben
GuPe