Kontrollera koderna för övertid!

2005-06-22

De som arbetat övertid under de senaste två veckorna löper stor risk att ha fått fel övertidsersättning. Företaget har ändrat kodningssystem för produktionsövertiden.

Det gör att koden som Tidinfo automatiskt lägger upp är felaktig. Det krävs en manuell ändring för att man ska få rätt övertidsersättning. Kontrollera i Tidinfo att du har rätt koder.

Alla PL ska ha fått informationen och ändrat koder för samtliga personal som arbetat övertid, men några garantier för att PL gjort dessa ändringar finns inte.


Följande koder ska, enligt den senaste informationen, användas för övertid under vecka 23 och 24.
För dagtidspersonal:
Mån – Fre: Kod 34
Arb.fri dag: Kod 35
Lör – Sön Kod 36

För skiftgående personal
Mån – Fre: Kod 35
Arb.fri dag: Kod 36
Lör – Sön Kod 28

50-lappen
För den extra 50-lappen så gäller ska kod 27 användas för varje övertidstimme under ovanstående veckor.

Jämför med ditt tidkort i TIDINFO och kontrollera att du fått rätt koder. Om du har fel kod ska du kontakta din PL så att justering görs.

Metallklubben kommer under de närmaste veckorna att gå igenom tidigare produktionsövertidsavtal för att säkerställa att fel inte uppstått tidigare

Metallklubben
GuPe