Kvalitetskoordinatorer DO 3

2005-06-30

Gruppstyrelsen Kaross och Ledningen för Do 3 har enats om en fortsättning och utveckling av kvalitetskoordinatorerna. I två år pågår projektet med förbättrade kvalitetsrutiner och utbildning av kvalitetssamordnare.

Två metallare har under en tid arbetat med att se över och skapa ett bättre kvalitetsarbete på DO 3. Nu har parterna enats om en fortsättning och utveckling av deras arbete. Projekt tiden är 2 år (t.o.m. Juni –07).

Under den tiden kommer två kvalitetskoordinatorer samt en utbildare att arbeta vidare med bl.a. att säkerställa och utveckla rutiner för kvalitetsarbetet samt utbilda och utveckla kvalitetssamordnare inom Do 3.

Under projekttiden kommer tre kvalitetssamordnare per år (period om 4 månader) att utbildas som kvalitetskoordinator, för att sedan ta med sig arbetsuppgifterna tillbaka till sina arbetsgrupper och därmed höja nivån på kvalitetsarbetet i grupperna.

Alla kvalitetssamordnare inom DO 3 kan söka till ”utbildningsplatserna” som kvalitetskoordinator.

Gruppstyrelsen Kaross
Ca