Lönesystemet 2: “83-kronan” läggs tillbaka.

2005-06-09
År 2003 års avtalsförhandlingar innehöll ett månatligt engångsbelopp på 0,4%. Det var 83 kronor år 2003. Dessa pengar slutade betalas ut vid årsskiftet i år. I och med denna överenskommelse så läggs värdet tillbaka i det nya lönesystemet.

I och med principöverenskommelsen kommer “83-kronan” att läggas tillbaka. Under de två år som överenskommelsen gäller kommer det att, på samma sätt som tidigare, rulla som ett månatligt engångsbelopp på extralön.

Därefter ska beloppet läggas in i befintligt lönesystem. Exakt hur många kronor som “83-kronan” kommer att vara värd beror också på att eventuella konverteringskostnader ska tas ur det utrymmet. Bedömningen är nu att konverteringskostnaderna är mycket små.
Metallklubben
GuPe