Lönesystemet 3: Begränsning av löneutvecklingstakten

2005-06-09
Under de två år som överenskommelsen gäller finns det en begränsning av löneutvecklingstakten. Utöver det centrala avtalets nivåer (lönepott och löneöversyn) samt eventuella lokala höjningar är löneutvecklingsutrymmet begränsat till 0,3 % per år. Summan räknas fram på samma sätt som potten vid de lokala förhandlingarna. Förändringar inom lönesystemet får inte kosta mer än den summa som potten utgör.

Det kan alltså inträffa att genomförda revisioner kostar mer än detta utrymme. Då kommer inte alla höjningar att kunna genomföras. En del av revisionerna får föras på framtiden. Parterna är överens om att prioritera lönerevisioner enligt följande ordning:
1 Anställningstidstillägg
2 Tarifflöner (nivå 2-4)
3 Befattningssteg (nivå 5och 6)
4 Grupptillägg
5 Samordnartillägg

Metallklubben
GuPe