Nyanställda och semester

2005-06-08

Nyanställda med tillsvidareanställning ska erbjudas förskottssemester för sina obetalda semesterdagar.

Nyanställda med vikariatsanställda ska erbjudas arbete under ordinarie semester om de önskar detta. Om man väljer att ta semester är dessa dagar obetalda.


Nyanställda med tillsvidareanställning
Metallklubben har en överenskommelse med företaget om förskottssemester. Det innebär att de som är nyanställda med tillsvidareanställning får betalda semesterdagar redan första sommaren. Antalet dagar man erbjuds är det antal dagar som behövs för utfyllnad upp till 4 veckors sommarsemester.

Om du vill läsa mer om avtalet så klicka här till vänster på ”Avtaloch löner/Avtal”. Där hittar du avtalet ”förskottssemester”

Nyanställda med vikariatsanställning
De nyanställda som har vikariatsanställning har inte rätt till förskottssemester. Därför regleras de vikariatsanställdas semesterledighet så att man antingen ska erbjudas arbete eller ha betald ledighet. Volvo har valt att erbjuda samtliga vikarier arbete under företagets semesterperiod.

Om man ändå vill vara ledig under semesterperioden så är det möjligt, men den vikariatsanställde får då obetald semester.

Metallklubben
GuPe