Positivt besked angående ny täcklack.

2005-06-03
AB Volvo har beslutat att investera i ett nytt täcklacksmåleri i hyttfabriken i Umeå. Det nya måleriet blir världens renaste täcklacksmåleri. Investeringen blir möjlig tack vare ett regionalt investeringsbidrag på 45 miljoner från Nutek och ett miljöstöd på 85 miljoner som beviljats av EU.