Skiftformstillägg ska betalas på bonuspengar

2005-06-09
Centrala avtalet reglerar att skiftformstillägg (SFT) ska betalas på samtliga lönedelar, även bonus. Denna fråga har varit inte varit klarlagd mellan parterna.

Efter diskussion med de centrala parterna så har nu företaget accepterat Metallklubbens tolkning att centrala avtalet reglerar att SFT ska beräknas på bonusen.

Parterna är överens om att detta gäller för framtida bonusutbetalningar. Retroaktiv ersättning för 2004 ska också betalas ut.

Ett ungefärligt belopp kan du själv beräkna om du tar procentsatsen på ditt SFT och multiplicerar med bonussumman för 2004. Bonusen var 6500 kr.

För en tvåskiftare på monteringen ger det cirka 130 kr. För en femskiftare 780 kr.

Metallklubben
GuPe