Trycket kommer under dagen!

2005-06-09
Metallklubben kommer idag, torsdag ut med ett Trycket där vi redovisar utvecklingen kring förhandlingarna om nytt lönesystem.

De senaste dygnen har innehållit konstruktiva förhandlingar som vi kommer att redovisa.

Metallklubben
GuPe