4. Utbildning i att förnya och förbättra din Trädgård

2006-06-22

Studiecirklar inom ABF Umeå
i samarbete med lokala trädgårdsföreningar


Odla barrväxter, ljung, rhododendron
Dessa växter trivs i en liten svalare miljö med sur reaktion i jorden. I denna cirkel får du lära dig hur du ska placera växterna i din plantering, vilken jordblandning som rekommenderas, skötsel mm. Dessutom får du goda råd och förslag på en mängd lämpliga växter som finns i plantskolornas utbud.

Cirkelledare: Bo Strandgren

4 tillfällen
Kursavgift 400:-

För anmälan och information:
Ring ABF Umeå tel 71 16 04
Besöksadress: Hagaplan 1
Välkommen!

Du som är Medlem i IF Metall har 30% rabatt av kursavgiften. Efter genomförd utbildning kontakta Joacim Eliasson 090-707669 så hjälper vi er.

Studieorganisatör
Joacim Eliasson