50 visstidare får fast anställning

2006-07-07

Produktionsvolymerna är fortsatt höga under resten av året. Inför 2007 ser det också lovande ut. Det nuvarande visstidsavtalet löper ut 31 augusti. Metallklubben och företaget har därför träffat en överenskommelse om hur personalbemanningen ska lösas för en tid framöver.

De 50 visstidare/vikariat som har den längsta anställningstiden erbjuds tillsvidareanställning. I denna grupp ingår 44 visstidare som övergår till tillsvidareanställning från 1 september. 6 friårsvikarier erbjuds tillsvidareanställning i samband med att deras friårsvikariat löper ut. De som berörs kommer att meddelas under veckan.

Det nuvarande visstidsavtalet förlängs till 28 februari 2007. Det innebär att de sist anställda visstidarna, 32 personer, får en förlängning till det datumet. Företaget har också möjlighet att fortsätta anställa visstidare under perioden.

Metallklubben har tydligt deklarerat att om det finns ett fortsatt personalbehov när avtalet löper ut så ska de kvarvarande 32 visstidarna och 3 friårsvikariaten som anställts före semestern 2006 erbjudas tillsvidareanställning efter den ordninge de har i anställningstid.

joc