6. Utbildning i att förnya och förbättra din Trädgård

 

2006-06-23

Studiecirklar inom ABF Umeå
i samarbete med lokala trädgårdsföreningar

Blötbädd och torvträdgård
Ett väl sammansatt torvparti kan bli trädgårdens ”pärla” där växter som älskar lågt ph-värde trivs bland torvblock överväxta av skimrande mossor. Blötbäddar kan anläggas under törstiga träd, som björk, t ex vid den torra heta söderväggen, under stora takutsprång eller på andra ”omöjliga” ställen. I denna cirkel lär vi oss planera dessa anläggningar samt väljer och vrakar bland det rika växtmaterialet.

Ledare: Margareta Edberg Gabrielsson

4 tillfällen
Kursavgift 400:-

För anmälan och information:
Ring ABF Umeå tel 71 16 04
Besöksadress: Hagaplan 1
Välkommen!

Du som är Medlem i IF Metall har 30% rabatt av kursavgiften. Efter genomförd utbildning kontakta Joacim Eliasson 090-707669 så hjälper vi er.

Studieorganisatör
Joacim Eliasson