Ändrad kod TIDINFO

2006-09-11

Företaget har meddelat att kod 30 försenad ankomst har tagits bort och ersatts av kod 35, ogiltig frånvaro

Sedan början av förra veckan så har kod 30 försvunnit. Den hanterade sen ankomst/för tidig avgång. Istället har företaget meddelat att kod 35, ogiltig frånvaro, ska användas. Klubben har motsatt sig denna förändring, men företaget gör det ändå.

Från klubbens sida vill vi påtala möjligheten att koda kompledigt, permission eller annat om det är uppenbart att det inte handlar om ”ogiltig frånvaro”, utan om sen ankomst som inte kunnat förutses och meddelats till PL, samordnare eller arbetsgrupp.