Årsarbetstiden 2006

2005-12-05

Överenskommelse har träffats om arbetstiden nästa år. Överenskommelsen innehåller inarbetade dagar, semesterförläggning samt utjämning av arbetstid mellan skiften.

INARBETADE DAGAR 2006:

Fredag 26 maj (fredag efter Kristi himmelsfärds dag)
Måndag 5 juni (klämdag före nationaldagen)
Fredag 3 nov (fredag före Alla Helgons dag)
Onsdag 27 dec
Torsdag 28 dec
Fredag 29 dec

SEMESTER:
Huvudsemester förläggs vecka 28 till 31. Delad semesterperiod kan förekomma på Underhåll och vissa produktionsavsnitt. Överenskommelse om detta träffas på lokal nivå.

UTJÄMNING AV ÅRSARBETSTIDEN:
Enlig modell från tidigare år används 0,2 timmar av arbetstidsförkortningen för att utjämna skillnader i årsarbetstiden. Den variation i arbetstid som uppstår mellan skiften genom att helgdagar infaller under måndag till fredag, kompenseras med timmar i ATK till de skift som missgynnas.

Utläggning sker två gånger per år, vecka 26 och vecka 50. Sammanställning över detta finns som bilaga i överenskommelsen och kommer att återfinnas på Metallklubbens hemsida inom kort.

Metallklubben
GuPe