Återigen fel på semesterlön – 1,2 miljoner fattas!

2006-06-30

Än en gång tvingas vi konstatera att företaget inte lyckats betala ut rätt semesterlön till oss metallare. Samtliga 2100 metallare har fått för lite ersättning på semesterlön rörlig. Var och en saknar 600 kr.

Metallklubben ser oerhört allvarligt på att företaget och Proffice som lönehanterare inte kan beräkna vår semesterersättning på ett korrekt sätt.
Det är den rörliga semesterlön som inte har haft rätt underlag. Vi har alla under 2005 erhållit engångsbelopp på 4600 kr. Dessa engångsbelopp har företaget inte tagit med i underlaget för de rörliga lönedelarna.

Underlaget för de rörliga lönedelarna ska räknas upp med 13%, vilket innebär att var och en som inte har varit tjänstledig ska få minst 598 kr.

Företaget har efter förhandling med Metallklubben erkänt att de inte haft rätt underlag och kommer att justera till semesterlönen.

Vi återkommer under nästa vecka med mer utförlig information om vad orsakat felet.
Vi kommer också att informera om vilka krav som metallklubben kommer att ställa på företaget för att säkerställa att vi ska kunna lita på den lön som vi får.

Detta är ytterligare ett exempel på att du inte kan vara helt säker på att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe